Wie is wie

Artistieke kern
De artistieke leiding van Building Conversation is in handen van de artistieke kern, bestaande uit theatermaker Peter Aers, theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ’t Sas.

Peter Aers is theatermaker en performancekunstenaar uit Gent. Hij studeerde filosofie in Gent en Genève, en volgde een acteeropleiding in Brussel. Zijn artistieke praktijk bevindt zich op de grenzen van performance, participatie en reflectie. Peter Aers maakte werk met onder meer daklozen, terminaal zieken en gevangenen. Hij presenteerde eerder werk op onder andere de Biënnale van Venetië en de Skulptur Projekte 07 in Münster en is vorig jaar geselecteerd voor het Vlaams Theaterfestival met het performatieve gesprek The Pain of Others, dat hij maakte bij de Vooruit in Gent. Via zijn eigen werk, waarin de dialoog met het publiek al jarenlang centraal staat, voelt hij grote verwantschap met de praktijk van Building Conversation, waar hij sinds 2016 bij betrokken is. 

Lotte van den Berg is een internationaal gerenommeerde theatermaker die haar maatschappelijke engagement in toenemende mate in haar werk vertaalt. Building Conversation is daarvan een onvermijdelijk resultaat. Ze was samen met Benjamin Verdonck en Sidi Larbi Cherkaoui lid van de artistieke kern van het Toneelhuis in Antwerpen en leidde kort daarop een eigenzinnige plek in Dordrecht waar in al het werk de relatie tussen de community dichtbij en ver weg, in de Congolese metropool Kinshasa, centraal stond. Na terugkomst uit Kinshasa veranderde haar werk langzaam en daarmee ook de rol die ze zelf innam binnen de creatieprocessen die ze initieerde. Het deelnemende publiek en diens individuele en collectieve creatieproces kwam centraal te staan. Nog altijd gebruikt ze haar artistieke talent om kaders te scheppen die het schijnbaar onbeduidende zichtbaar maken. 

Daan ’t Sas is beeldend kunstenaar, ontwerper en uitvinder. Hij richtte op het Hembrugterrein in Zaandam een coöperatie op voor het delen van werkruimte en gereedschap. In 2014 legde hij samen met Lotte het fundament voor de werkwijze en de doelstelling van Building Conversation. Binnen Building Conversation is hij een van de meest ervaren gespreksbegeleiders. Hij heeft veel van het huidige repertoire mede ontwikkeld en was de drijvende kracht achter de interactieve installatie We Have Never Been Modern. Hiervoor bouwde hij een solitaire ruimte van glas op het wad van Terschelling, vanwaaruit deelnemend publiek in gesprek kon gaan met het langzaam opkomende water en het veranderende landschap.