Stichting Third Space

Bestuur Jaarverslag Ondernemingsplan

 

Stichting Third Space is de formele entiteit die de praktijk van Building Conversation draagt en mogelijk maakt.
Bestuursleden voeren hun werk onbezoldigd uit. Voor de beloning van het personeel wordt de CAO Theater als uitgangspunt gebruikt. De meeste mensen die voor de stichting werken zijn zelfstandigen zonder personeel.
Stichting Third Space heeft een Culturele ANBI status (RSIN nummer 8139.86.734 – zie Belastingdienst) en wordt in de periode 2017-2020 structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Missie

Het is onze missie om conflict en tegenstelling, aanwezig in de samenleving, zichtbaar te maken, in gezamenlijkheid te doorlopen en in beweging te brengen

Visie

We staan met elkaar voor de uitdaging om de verschillen die aanwezig zijn in de samenleving plek te geven zonder ze glad te strijken of te radicaliseren. Een uitdaging die van ons vraagt de eigen positie te bevragen en het eigen standpunt hiermee voor even los te laten. Vaak is een kleine stap naar achter, een minimale shift in het perspectief, het je voor even verplaatsen in de plek van de ander, al genoeg om inzicht te krijgen in bestaande dynamieken en patronen. Middenin de veeleisende dagdagelijkse realiteit heb je al snel het gevoel je zo’n stap naar achter niet te kunnen permitteren en fixeer je je eigen positie. Binnen de ruimte van de kunsten, net los van het leven van alle dag, kunnen we in betrekkelijke veiligheid de mentaliteit van de oefening installeren en op speelse wijze komen tot de uitwisseling van perspectieven, standpunten en rollen. Zelfontplooiing en -ontwikkeling lijken het domein te zijn geworden van vele verschillende vormen van therapie. Wij vinden het belangrijk dat de kunst dit domein terug kaapt. Kunst is de ruimte waarin we onszelf ten opzichte van anderen en het andere kunnen oefenen

Doelstelling

Binnen de kaders van de kunst creëren we tijdelijke publieke ruimtes, ruimtes tussen en te midden van mensen, waarin we ons sociaal (on)vermogen tot onderwerp verheffen en een intermenselijk proces op gang brengen. De meest waardevolle ruimten binnen de kunsten zijn niet de schouwburg of het museum maar het atelier, de repetitieruimte, het schetsboek. Third Space stelt zichzelf tot doel deze oefenruimte aan te bieden aan het publiek