The Gathering

Building Conversation moedigt deelnemers aan om met een kunstenaars houding te onderzoeken hoe we met elkaar praten en kunnen praten. Maar ook binnen Building Conversation hebben we blinde vlekken en zijn er hardnekkige patronen die onderzocht moeten worden. Waar versterken en bevestigen we manieren van denken die we juist willen veranderen?

We nodigen je uit om 20 tot en met 23 oktober samen met ons mee te doen aan The Gathering!

Hoe gaan we om met kennis en inspiratiebronnen? Deze belangrijke vraag stelde onderzoeker en gespreksbegeleider Obiozo Ukpabi ons als gezelschap in 2020. ‘Als kunstenaars, performers, gesprekkenbouwers, zijn we ook – misschien vooral – verhalenvertellers. We geloven in de vrije toegang tot, en doorstroom van verhalen, ideeën en informatie. We willen bijdragen aan een democratische, globale kennisruimte waarin de grenzen tussen academisch onderzoek, de kunsten en de samenleving niet scherp zijn getrokken. Waarin iedereen zich bekrachtigd voelt om creatief na te denken, te experimenteren en innoveren over hoe we samenleven in deze wereld en als onderdeel ervan. Maar door te zeggen dat we allemaal gelijk zijn in de globale kennisruimte zeg je eigenlijk dat je ‘blind’ bent voor verschillen, i.e. kleurenblind of blind voor beperkingen. […] Als verhalenvertellers zouden we ons af moeten vragen: wiens verhalen vertellen we, hoe doen we dit en waarom? En wie bedoelen we (en wie niet) als we zeggen ‘wij’? Obiozo Ukpabi.

Tijdens The Gathering kijken we naar binnen om onszelf te bevragen. Wiens verhalen vertellen we en hoe doen we dit? Hoe geven we erkenning voor het feit dat de ‘globale kennisruimte’ geen neutraal terrein is waarin we allemaal gelijk zijn? Hoe creëren we daadwerkelijk ruimte en praktijk voor verandering van structurele, systemische ongelijkheden die niet alleen beïnvloeden hoe we met elkaar in gesprek gaan, maar ook hoe we ons werk maken, erover praten en het delen?

Het programma van The Gathering is geïnspireerd op de tekst die Obiozo Ukpabi op vraag van Building Conversation schreef. De tekst is een introspectie en oproep ineen. Hoe kunnen we als Building Conversation een meer wederkerige dialoog aangaan met communities, praktijken en kenniscentra waar we ons door hebben laten inspireren? Hoe verbinden we het werk dat we jaren geleden maakten en nog steeds uitvoeren aan de noden en behoeftes van nu? Op basis van deze tekst onderscheiden we twee vraagstukken die we beide aandacht geven tijdens The Gathering. We kijken naar de dunne lijn tussen inspiratie en appropriatie en onderzoeken de verhouding tussen de eerder door ons ontwikkelde vrije gespreksruimtes en de actuele behoefte aan safe spaces.


THE GATHERING: HET PROGRAMMA
The Gathering bestaat uit vier dagen die we samen met internationale gasten en kunstenaars, en hopelijk ook jou, vormgeven. Tijdens de eerste twee dagen werpen we in verschillende verdiepende werkgroepen nieuw licht op bestaand werk. Daarna is er een publiek programma van twee dagen met performance en debat. Je kunt meedoen aan de verdiepende werkgroepen en/of het publieke programma.

* The Gathering – verdiepende werkgroepen | donderdag 20 & vrijdag 21 oktober *
In verdiepende werkgroepen, met een diverse groep deelnemers, werpen we nieuw licht op bestaand werk. TICKETS

Aan de hand van de eerder door Building Conversation ontwikkelde performatieve gesprekken Samen denken – een experiment (2014) en Time Loop (2016) verhouden we ons tot vragen en behoeften van deze tijd. Hoe is onze relatie met de bronnen waardoor we ons laten inspireren? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een maker? Wat is er (nog) mogelijk in het publieke debat? Waar liggen de gevoeligheden en wat voor gespreksvormen zijn er momenteel nodig? Samen met iedereen die zich opgeeft via deze open call kijken we terug naar diverse opgedane ervaringen en onderzoeken samen welke aanpassingen nodig zijn en welke nieuwe vormen kunnen verschijnen. We nodigen je uit om kennis en krachten te bundelen en met elkaar deze vraagstukken voor zowel Building Conversation als jouw eigen praktijk te onderzoeken.

Klik op de werkgroepen voor meer informatie over de onderwerpen.

Werkgroep Inspiration or appropriation? – Time Loop Revisited
Werkgroep Safe or brave? – Thinking Together Revisited

Praktische informatie verdiepende werkgroepen
Een werkgroep duurt twee dagen. Je kunt meedoen aan één van de twee werkgroepen.
We werken op beide dagen van 10 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. Lunch en diner zijn inbegrepen.
Indien je een werkgroep wenst bij te wonen, vragen we je ook tijdens het tweedaagse publieke programma in het weekend aanwezig te zijn, zodat we bevindingen in gezamenlijkheid met het publiek kunnen delen.

De kosten voor het vierdaagse programma zijn 200/140 (regulier/studentenkorting). TICKETS
Als je graag wilt meedoen, maar de vergoeding vormt een probleem voor je, stuur ons dan een e-mail op info@buildingconversation.nl zodat we hier samen met je naar kunnen kijken.

 

* The Gathering – publiek programma | zaterdag 22 & zondag 23 oktober *
Door oud werk opnieuw te bekijken en te delen, laten we een nieuw licht schijnen op de tijd waarin we leven en de veranderingen die nodig zijn. TICKETS

We nodigen je uit om deel te nemen aan een rijk en vol programma met performance en debat. Iedere dag richten we ons op een actueel vraagstuk uit onze eigen praktijk, dat we op een open en kwetsbare manier met je delen, zodat we er samen van kunnen leren. Je krijgt de mogelijkheid om mee te doen en gezamenlijk te reflecteren op de opgedane ervaring. Kunnen we via gedeelde ervaring, kritische reflectie, concrete actie en de nodige rust samen de (denk)stappen zetten die nodig zijn?
Je neemt deel aan een van de gespreksvormen Time Loop Revisited, het Agonistisch gesprek of Thinking Together Revisited en kunt blijven voor het debat waarin we ons zaterdag buigen over de relatie tussen inspiratie en appropriatie en ons zondag richten op de verhouding tussen free space en safe space.

Zaterdag 22 oktober | Inspiration or appropriation? TICKETS
Een publiek programma rond de dunne lijn tussen inspiratie en toe-eigening.

Time Loop Revisited of Agonistisch gesprek (kies op de dag zelf) | 10am – 2pm  | inclusief lunch
Debat | 2am-5pm

Zondag 23 oktober | Safe or brave? TICKETS
Een publiek programma rond de vraag of we kunstwerken al dan niet moeten aanpassen aan de tijdgeest.

Thinking Together Revisited | 10am-2pm | inclusief lunch
Debat | 2pm-5pm

Praktische informatie publiek programma
Je kunt ervoor kiezen om beide dagen het volledig programma mee toen. Of kies voor een losse dag of een los gesprek.

c: First deep field, James Webb Space Telescope, galaxy cluster SMACS 0723, 2022 © NASA ESA CSA STScI

The Gathering is een jaarlijks terugkerende internationale bijeenkomst voor mensen betrokken bij en geïnteresseerd in gespreksvoering en dialogical art en het werk van Building Conversation in het bijzonder.

The Gathering is een programma met internationale genodigden, met Engels als werktaal.

Do 20 oktober 2022
10:00
Venue tbc

The Gathering – working groups consist of four days during which we will work with international guests and artists and hopefully you too! During the first two days, we will shed new light on existing work in two different in-depth working groups. This is followed by a two-day public program with performance and debate. Read more.

 

Vrij 21 oktober 2022
10:00
Venue tbc

The Gathering – working groups consist of four days during which we will work with international guests and artists and hopefully you too! During the first two days, we will shed new light on existing work in two different in-depth working groups. This is followed by a two-day public program with performance and debate. Read more.

 

Za 22 oktober 2022
10:00
Venue tbc

The Gathering – public programme is a rich and full programme of performance and debate:

Saturday 22 October | Inspiration or appropriation?
Time Loop Revisited | 10am – 2pm  | lunch included
Agonistic Conversation | 10am – 2pm | lunch included
Debate | 2am-5pm

Sunday 23 October | Safe or brave?
Thinking Together Revisited – 10am-2pm | lunch included
Debate | 2pm-5pm

You can choose to join the full program on both days. Or opt for a single day or a separate conversation. More information.

Zon 23 oktober 2022
10:00
Venue tbc

The Gathering – public programme is a rich and full programme of performance and debate:

Saturday 22 October | Inspiration or appropriation?
Time Loop Revisited | 10am – 2pm  | lunch included
Agonistic Conversation | 10am – 2pm | lunch included
Debate | 2am-5pm

Sunday 23 October | Safe or brave?
Thinking Together Revisited – 10am-2pm | lunch included
Debate | 2pm-5pm

You can choose to join the full program on both days. Or opt for a single day or a separate conversation. More information.‘Dat is het probleem, denk ik, er is een soort van gebrek aan discussie over de manier waarop met name blanke kunstenaars, in hun ontmoetingen met Inheemse culturen, bevoorrecht zijn of handelen vanuit een bevoorrechte positie en ik denk dat dat een heel groot en heel ingewikkeld gesprek is dat moet plaatsvinden. […] Met andere woorden: zij [Abramović] is een witte vrouw die het voorrecht heeft om onze cultuur af te romen naar de onderdelen die voor haar nuttig of interessant zijn, terwijl ze zich totaal niet bezigheid houdt met de rotzooi en de pijn van onteigening en kolonialiteit en haar eigen medeplichtige positie als begunstigde daarvan.’

Sarah Jane Norman, een interdisciplinaire kunstenares en schrijfster van gemengd Brits en inheems Australisch afkomst, in een interview over de controverse rond Marina Abramović.