Educatieproject: Welkom in het Parlement van de Dingen

Op 24 november aanstaande zal de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1949) de Spinozalens in ontvangst nemen in Amsterdam. Naar aanleiding van deze uitreiking organiseren we het educatieve programma Welkom in het Parlement van de Dingen voor havo- en vwo-leerlingen. Een unieke werkvorm rondom het gedachtegoed van Bruno Latour voor Voortgezet Onderwijs (VFVO).
Centraal staat daarin zijn pleidooi voor politieke representatie van niet-mensen. In dit educatief programma wordt er gefocust op alle bewoners van de Noordzee. Leerlingen worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de belangen van mensen en vooral niet-mensen in en rondom de zee.
We richten ons aanbod op leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Het programma bestaat uit vier lessen, waarin zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de verplichte examenstof van ‘Het goede leven en de vrije markt’. In het deel over de natuur wordt in dit boek het gedachtegoed van Latour behandeld.
Eind september 2020 gaat dit project van start. Inmiddels hebben 13 scholen, verdeeld over het hele land, zich ingeschreven op dit project.
Het educatieproject Welkom in het Parlement van de Dingen is een samenwerking tussen de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en Building Conversation.