• Homepage
  • Projecten
  • Building Conversation onderdeel Whole Child Development-programma

Building Conversation onderdeel Whole Child Development-programma

Building Conversation is door Stichting Nivoz uitgenodigd om een middag vorm te geven als onderdeel van het Whole Child Development-programma.
Stichting Nivoz, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, is een vrijplaats voor onderwijsprofessionals, waar tijd en aandacht is voor kleine en grote pedagogische vragen. Zij ontwikkelen samen met vier lerarenopleidingen, het Kenniscentrum POP van HS leiden en vier scholen het Whole Child Development-programma. Dit programma stimuleert onderwijs dat de fysieke, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve, spirituele en ethische ontwikkeling van ieder kind adresseert en erkent de waarde van alle dimensies van menselijke ontwikkeling, van de jongste kindertijd tot de vroege volwassenheid.
Op de programma dag in juni voeren wij samen met leraren en schoolleiders het Parlement van de dingen, het Onmogelijk gesprek en het Agonistisch gesprek.

Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland