Building Conversation bij P.A.R.T.S. in Brussel (BE)

Op 8 en 9 september openen we het nieuwe schooljaar van P.A.R.T.S. School for Contemporary dance. We zijn twee dagen aanwezig en voeren het Impossible Conversation on Home en doen Samen Denken – een experiment.
P.A.R.T.S. merkte het afgelopen jaar dat het online werken het voor de studenten moeilijker maakte om ook echt samen te spreken. Vanuit daar kwam de vraag of wij mee konden denken naar manieren om de studenten weer op een andere manier met elkaar te laten praten en zo vaste patronen te doorbreken.
Alle studenten zijn uitgenodigd en doen samen met hun docenten mee.

Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland