Over

Dialogical Art IntrospectieThe Experience ArchivePartners Stichting Third Space

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving.

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. 

We koesteren een groot geloof in de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de creatie van nieuwe sociale en ecologische vormen van samenleven. Vanuit actieve hoop gaan we aan het werk, ondanks én in reactie op de dystopische wereld die ons wordt geschetst door wetenschap, politiek en media. In al het werk dat we doen, nodigen we het publiek uit als mede-maker en gesprekspartner, met als belangrijkste doel de emanciperende kracht van de kunsten over te dragen aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk verschillende plekken in de samenleving. 

Waarom De manier waarop we participeren in sociale en ecologische structuren moet veranderen. Er is een dringende behoefte aan heldere en onverschrok- ken reflectie op de plek die we innemen; ten opzichte van elkaar, in de wereld. De groeiende ongelijkheid tussen mensen onderling en tussen mens en natuur vraagt om een radicale herziening van het waarden- systeem waarop ons samenzijn is gebaseerd. 

Missie Het is onze missie om mensen te activeren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te treden. We dagen mensen uit de reflectie op en vormgeving van de manier waarop we met elkaar spreken zelf in handen te nemen. Strevend naar een bewuste deelname aan het gesprek in een dynamische sociale structuur met oog voor alle levende wezens met wie we samenleven. 

Visie De ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. Hier, los van de dagdagelijkse realiteit, kunnen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een vrije, experimentele ruimte. Het oefenen, repeteren en schetsen is niet een voorbereidend side-effect van kunst, het is de essentie van wat kunst is en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als zodanig terug in de wereld. Een oefenruimte, niet alleen voor professionele kunstenaars, maar juist en vooral voor een ieder die de behoefte voelt zichzelf en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien. 

Het was magisch om het leven even op ‘pauze’ te zetten en ons terug te trekken in een spannende maar veilige bubble