Het duurde even voordat we de woorden vonden

05-08-2020

Geheel tegen onze verwachting in kregen we afgelopen maandag te horen dat onze prachtige plannen niet zijn gehonoreerd. Wel positief beoordeeld, maar niet positief genoeg. De commissie heeft onvoldoende vertrouwen in ons radicale voorstel om het gesprek zelf als kunstwerk op te voeren en dialogical art nu definitief een plek te geven in het Nederlands podiumkunsten landschap. Het looft onze artistieke eigenheid en ons talent, maar constateert gelijktijdig een gebrek aan theatraliteit en een te grote afhankelijkheid van het publiek. Een gebrek dat we toejuichen en een afhankelijkheid die we omarmen. We zijn het zo gezegd niet eens over wat theater óók is en kan zijn. Over de gehele linie zien we een beweging terug naar de traditie, met affe herkenbare producten, aansprekende verhalen en duidelijke solistische merknamen on top of the list. En ja, die moeten er ook zijn. Maar niet zonder de tegenstem, de twijfelende speler en het zoekend collectief. We laten ons als theatermakers in een neo-liberaal spel tegen elkaar uitspelen en slagen er niet in om met elkaar een eco-systeem vorm te geven waarin een balans gevonden wordt tussen proces en resultaat, tussen grootstedelijk en landelijk, tussen af en onaf, tussen verbeelding en realiteit, tussen overtuigd en zoekend. En dat is waar de kunst kapot gaat. We hebben andere bewegingen en andere systemen nodig om ons als kunstenveld nog kritisch en reflectief te mogen noemen. En ja natuurlijk, daar is meer geld voor nodig vanuit de politiek. En daar vechten we voor. Maar dat is niet genoeg. We moeten ons bevrijden van het eigen belang, diepgaande allianties aangaan en ons niet slechts in onze producties idealistisch tonen, maar juist en vooral in onze praktijken en processen. 

Als je mee wilt denken over wat Building Conversation is en kan zijn (zonder structurele steun van het landelijk en Amsterdams fonds), laat het ons weten via info@buildingconversation.nl. En ook over iedere vorm van gezamenlijk optrekken en mogelijke actie, laat het ons weten!