• Homepage
  • Nieuws
  • Gezamenlijk ontwerp van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

Gezamenlijk ontwerp van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

14-05-2020

Met een inspirerende groep mensen en onderleiding van Coöperatie TAAK hebben we een aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds, voor gezamenlijk ontwerp van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren.

Onder de titel Volwaardige Participatie gaan we een samenwerking aan tussen dak- en thuisloze jongeren, beleidmakers, kunstenaars en architecten. Met Building Conversation verzorgen we de performatieve gesprekken die dit traject mede vormgeven. En het mooiste van alles; meer dan de helft van het budget gaat naar een gelijke betaling van alle deelnemers!

Van en met: Coöperatie TAAK (onderzoekt, ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van kunst in het publieke domein), Annette Kouwenhoven (Kunstenaar en ontwerper voor sociale innovatie), Patrick Roegiers (Architect en stedenbouwkundige), Bengin Dawod (Architect en stedenbouwkundige), Anna Honigh (Jeugdzorg werker en coordinator, Streetcornerwork), Janneke Gulen (Opleidingsmanager ROC op Maat, ROC Amsterdam) en na honorering ook met een volwaardig betrokken groep jongeren.

Het beeld is van architect Patrick Roegiers en zijn project ‘A SENSE OF HOME’, waarin hij in de stedelijke tussenruimte slaapplekken creëert voor dakloze mensen.