Men gaf elkaar de ruimte en luisterde echt.

Wat mij vooral is bijgebleven van deze avond, is, dat een groep mensen die elkaar van te voren grotendeels nog niet kenden, al heel snel over heel wezenlijke en persoonlijke thema’s zat te praten. Dat werd ook mogelijk gemaakt doordat de onderlinge sfeer heel positief was. er werd op een prettige manier op elkaar gereageerd, wie weinig sprak werd aangemoedigd en uitgenodigd om mee te doen zonder dat dat dwingend was, men gaf elkaar de ruimte en luisterde echt.