Building Conversation

We declare love with words, we start wars with words, and we raise our children with words. From the first day until the last day, a person uses approximately eight billion words. We read and hear five times more. We use 4.400 sentences daily, during 21 conversations. Human culture is all about conversation and speaking. Europe is a conversation, the Netherlands is a conversation, we are a conversation.

Building Conversation does exactly that; give attention to the way we speak. Outside our daily reality, free from existing tensions, free from our striving towards expedience, we create a space in which we can practice conversation. We invite you to join.

 

 

Wat Building Conversation doet? Het zorgt ervoor dat je je heel anders tot elkaar gaat verhouden. Het is een soort oefening in mens-zijn.

Mara 

Building Conversation geeft handvatten om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, ook als je een heel andere mening hebt. Indrukwekkend hoe je bijvoorbeeld samen een ander beeld van de toekomst kunt maken. Het geeft hoop, verbindt mensen.

Krista 

ArrayArray

Bij Building Conversation merk je hoe je de ander nodig hebt om tot nieuwe inzichten te komen en hoe sterk je eigen overtuigingen zijn. Dit inzicht is de bron van maatschappelijke cohesie volgens mij.

Kas 

Calendar

Sat 26 September 2020
18:00 - 20:00

Cinéma Imaginaire

#Udine #TeatroSanGiorgio

In 2015, Cinéma Imaginaire by Lotte van den Berg premiered; a performance made by spectators who are challenged to make an imaginary film that will only exist in their heads. An invitation to experience reality in an unusual way and to look for new perspectives. Suddenly, without anyone noticing, reality turns into fiction.

Two years ago we made an Italian version of the work together with Daria Deflorian and Antonio Tagliarini. From next Tuesday it can be seen again at Teatro San Giorgio in Udine, Italy.

Sun 27 September 2020
18:00 - 20:00

Cinéma Imaginaire

#Udine #TeatroSanGiorgio

In 2015, Cinéma Imaginaire by Lotte van den Berg premiered; a performance made by spectators who are challenged to make an imaginary film that will only exist in their heads. An invitation to experience reality in an unusual way and to look for new perspectives. Suddenly, without anyone noticing, reality turns into fiction.

Two years ago we made an Italian version of the work together with Daria Deflorian and Antonio Tagliarini. From next Tuesday it can be seen again at Teatro San Giorgio in Udine, Italy.

Volledige agenda

Projects

c: Maarten Tromp

Conversation Marathon Amsterdam

In April 2017, we started our four-year tour of Amsterdam with Building Conversation, with the aim of organizing conversations for people who do not naturally meet each other.

Lees meer

Where Should We Begin

With both new and existing work, we contemplate the current reality in which we find ourselves and we think together about the steps we are taking now. We are developing performative conversations for the online environment and are already preparing for the time when we can meet in person, even if that means maintaining a 1.5 metre distance. How do we meet now, and then? And how do we reflect on what happened to us? 

Lees meer

Bekijk alle projecten

News

05-06-2018

The North Sea Ambassy

On June 1, 2018, the Embassy of the North Sea was established at Lange Voorhout 19 in The Hague, based on the starting point: the sea is by itself. Representatives presented the North Sea as an independent entity, as its own political body with self-determination from 2030. From now on the North Sea is a […]

26-02-2018

Rotterdam in conversation

From March 26 to April 16 we will in co-operation with Theater Rotterdam organize four conversations at four special locations in Rotterdam. Building Conversation gives attention and care to the way we speak to each other with different forms of conversation. Just outside daily reality, the political topicality, apart from existing tensions, urgency and effect, […]

26-02-2018

Building Conversation in De Balie for Forum on European Culture

The artist collective Building Conversation challenges you to start a conversation with your European fellow citizens. Do you dare break out of your daily bubble and take part in a genuine conversation? The increasingly divided European society is crying out for renewed attention to the need for conversation between people. Nowadays, people who disagree with […]

Nieuwsarchief

About

Dialogical Art Gesprekken Partners

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving. 

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. 

We koesteren een groot geloof in de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de creatie van nieuwe sociale en ecologische vormen van samenleven. Vanuit actieve hoop gaan we aan het werk, ondanks én in reactie op de dystopische wereld die ons wordt geschetst door wetenschap, politiek en media. In al het werk dat we doen, nodigen we het publiek uit als mede-maker en gesprekspartner, met als belangrijkste doel de emanciperende kracht van de kunsten over te dragen aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk verschillende plekken in de samenleving. 

Waarom De manier waarop we participeren in sociale en ecologische structuren moet veranderen. Er is een dringende behoefte aan heldere en onverschrok- ken reflectie op de plek die we innemen; ten opzichte van elkaar, in de wereld. De groeiende ongelijkheid tussen mensen onderling en tussen mens en natuur vraagt om een radicale herziening van het waarden- systeem waarop ons samenzijn is gebaseerd. 

Missie Het is onze missie om mensen te activeren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te treden. We dagen mensen uit de reflectie op en vormgeving van de manier waarop we met elkaar spreken zelf in handen te nemen. Strevend naar een bewuste deelname aan het gesprek in een dynamische sociale structuur met oog voor alle levende wezens met wie we samenleven. 

Visie De ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. Hier, los van de dagdagelijkse realiteit, kunnen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een vrije, experimentele ruimte. Het oefenen, repeteren en schetsen is niet een voorbereidend side-effect van kunst, het is de essentie van wat kunst is en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als zodanig terug in de wereld. Een oefenruimte, niet alleen voor professionele kunstenaars, maar juist en vooral voor een ieder die de behoefte voelt zichzelf en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien. 

Contact

Stichting Third Space

Building Conversation
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
info[at]buildingconversation.nl

Artistiek
Peter Aers – peter[at]buildingconversation.nl
Lotte van den Berg
–  lotte[at]buildingconversation.nl
Daan ’t Sas – daan[at]buildingconversation.nl

Zakelijk
Anne Douqué – anne[at]thirdspace.nl
Esther Eij – esther[at]buildingconversation.nl

Productie
Yola Parie – yola[at]buildingconversation.nl
Yoka van Zuijlen – yoka[at]buildingconversation.nl

Coördinatie Building Conversation Amsterdam
Saar van Blaaderen – saar[at]buildingconversation.nl

Marketing & communicatie
Danielle Hielckert – met verlof
Klaartje Wouters a.i – pr[at]buildingconversation.nl

 

Contactformulier