Building Conversation Hambach Demokratie festival

4 gesprekken per dag begeleid door jonge gespreksleiders (studenten). Alle gesprekken zijn in het Duits.