Gesprekken

Hieronder een overzicht van de performatieve gesprekken van Building Conversation

Dying Together / Futures

Dying Together is een fysiek uitgevoerde denkoefening waarin performers samen met het publiek situaties van gezamenlijk sterven onderzoeken en ontrafelen. Dying Together / Futures focust op de huidige pandemie, waarin naast mensen en dieren ook toekomstbeelden sneuvelen. De performance nodigt een groep van 20 tot 40 mensen uit om collectief te reflecteren op de tijd […] Lees meer

To Care as Caress

In To Care as Caress exploreren we wat zorg is en kan zijn. Met medewerkers uit de zorg, mantelzorgers en iedereen die zich aangesproken voelt reflecteren we op de huidige tijd. Een tijd waarin het verlenen van zorg, mentaal en fysiek, opnieuw betekenis krijgt.   Waar zorgen we precies voor? Willen we kost wat kost voorkomen […] Lees meer

Washing Hands

Washing Hands is een ritueel, ontworpen om fysiek contact terug te brengen in de publieke ruimte. Een eenvoudig vormgegeven installatie, opgesteld in de (semi) openbare ruimte. Voorbijgangers en bezoekers, die elkaar wel of juist niet kennen, nemen elk plaats aan een kant van een doorzichtige plaat rondom een waskom. Door elkaars handen met zeep te […] Lees meer

Impossible Conversation on White Privilege

Hoe praten we over wit privilege? Witte mensen kunnen en moeten praten over racisme ingebed in de samenlevingen waarin we leven. Maar hoe kijk je naar je eigen perspectief en hoe erken je de eigen positie? Een gesprek open voor iedereen die mee wil doen. Bijdragend aan het witte huiswerk dat gedaan moet worden. Lees meer

Digital Silence

Digital Silence is een online performance die is ontwikkeld tijdens de eerste corona-lockdown in april 2020. Uitgevoerd via zoom, door iedereen die ervoor kiest om mee te doen. Tijdens de performance spelen de deelnemers met hun eigen aan- en afwezigheid, in hun kamers en op internet. Lees meer

Impossible Conversation on the Future

Hoe praat je over de toekomst? Hoe roep je beelden op van dat wat nog niet is? Door met elkaar te vertragen en persoonlijke beelden te verbinden, door te schrijven, te lezen en samen te spreken. Lees meer

Distant Thoughts

Distant Thoughts nodigt je uit om het contact dat je aangaat met mensen die je nog niet kent onder de loep te nemen. Het is een gesprek voor twee mensen die elkaar niet kennen, via de telefoon.  Lees meer

Watching Pixels

Op het oplichtende scherm van onze telefoons en computers komt een veelheid aan beelden bij ons binnen en worden we zelf tot beeld voor de ander. Hoe verhouden we ons tot deze beelden en hoe verhouden we ons tot elkaar? Lees meer

Gesprek zonder woorden

Wat blijft er over als je de woorden weglaat? Een gesprek geïnspireerd op verschillende indigenous praktijken waarin het samenzijn in stilte, zonder te spreken wordt beoefend. Lees meer

Agonistisch gesprek

Hoe brengen we gefixeerde standpunten weer in beweging? Een gesprek geïnspireerd op de theorie en praktijk van Chantal Mouffe en Maori communities. Lees meer

Parlement van de dingen

Inspired by the theory of Bruno Latour and the rituals of the Aboriginals Lees meer

Dying Together

Een fysieke denkoefening, waarin samen met het deelnemend publiek momenten van collectief sterven ontrafelt worden. Lees meer

We Have Never Been Modern

Een interactieve installatie, waarin mensen, objecten en landschap met elkaar in gesprek gaan over de relatie mens-natuur. Lees meer

Samen denken – een experiment

Kunnen we samen denken? Een gesprek geïnspireerd op de theorie en praktijk van de Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm. Lees meer

Time Loop

Een gesprek over de dilemma's van nu, gezien vanuit verschillende perspectieven in de tijd. Lees meer

Onmogelijk gesprek

Is alles bespreekbaar? Een gesprek geïnspireerd op de praktijk van de Jezuïeten, over abstracte onderwerpen vanuit persoonlijke ervaringen. Lees meer

Het Vlak

Een performatief gesprek in de publieke ruimte, waarin voorbijgangers met behulp van objecten op een groot wit vlak de onderlinge verhoudingen aftasten en perspectieven delen. Lees meer

General Assembly

Kunnen we samen tot actie overgaan? Een gesprek geïnspireerd op de direct democratische praktijk van Occupy en Zapatistas, aan ons overgedragen door een activist uit Zagreb. Lees meer

Gesprek voor twee

Een intiem gesprek in het openbaar, waar aan de hand van een eigen zeer positieve ervaringen met elkaar gesproken wordt over de manier waarop we samenleven. Lees meer

Kijken / Zien

Kijkend naar een beeld gaan mensen met elkaar in gesprek en ontstaat een veelkleurig mozaïek van mogelijke perspectieven. Lees meer