To Care as Caress

In To Care as Caress exploreren we wat zorg is en kan zijn. Met medewerkers uit de zorg, mantelzorgers en iedereen die zich aangesproken voelt reflecteren we op de huidige tijd. Een tijd waarin het verlenen van zorg, mentaal en fysiek, opnieuw betekenis krijgt.  

Waar zorgen we precies voor? Willen we kost wat kost voorkomen dat mensen ziek worden, of willen we zorgen dat iemand zich niet eenzaam voelt? En hebben we nood aan een nieuw sociaal contract waar zorg een centrale plek krijgt? 

Bij To Care as Caress wordt het lichaam als bron van kennis ingezet om te reflecteren op de tijd van nu. Het is een bijzonder gesprek waarbij je beweegt door de ruimte en uit gaat van de mensen en verhalen die aanwezig zijn. Middels een methode geïnspireerd op systemisch opstellingen werk worden verschillende perspectieven zichtbaar gemaakt. Als groep wordt gezamenlijk onderzocht wat er op dat moment gebeurt. Met elkaar worden nieuwe kanten van zorgzaamheid en zorg ontdekt en zichtbaar gemaakt. 

Concept en begeleiding: Peter Aers en Erika Sprey

 

Foto: Sedat Suna / EPA

To Care as Caress

#DenBosch #AfzenderBoulevard
Sint josephstraat 18 (binnentuin van het kantoor van boulevard)

In To Care as Caress exploreren we wat zorg is en kan zijn. Met medewerkers uit de zorg, mantelzorgers en iedereen die zich aangesproken voelt reflecteren we op de huidige tijd. Een tijd waarin het verlenen van zorg, mentaal en fysiek, opnieuw betekenis krijgt. Want wat betekent afstandelijkheid in de zorg, nu afstand houden van elkaar ook een vorm van zorgzaamheid is geworden? En waar zorgen we precies voor? Willen we kosten wat kost voorkomen dat mensen ziek worden, of willen we er vooral voor zorgen dat iemand zich niet eenzaam voelt. Met elkaar richten we ons op de huidige dilemma’s rondom zorgzaamheid en protocollen.

To Care as Caress

#DenBosch #AfzenderBoulevard
Sint josephstraat 18 (binnentuin van het kantoor van boulevard)

In To Care as Caress exploreren we wat zorg is en kan zijn. Met medewerkers uit de zorg, mantelzorgers en iedereen die zich aangesproken voelt reflecteren we op de huidige tijd. Een tijd waarin het verlenen van zorg, mentaal en fysiek, opnieuw betekenis krijgt. Want wat betekent afstandelijkheid in de zorg, nu afstand houden van elkaar ook een vorm van zorgzaamheid is geworden? En waar zorgen we precies voor? Willen we kosten wat kost voorkomen dat mensen ziek worden, of willen we er vooral voor zorgen dat iemand zich niet eenzaam voelt. Met elkaar richten we ons op de huidige dilemma’s rondom zorgzaamheid en protocollen.