Onmogelijk gesprek

Het Onmogelijk gesprek is geïnspireerd op de praktijk van de Jezuïeten die (net als wij) ondervonden dat over God spreken vanuit persoonlijk perspectief heel erg ingewikkeld is. Ze ontwikkelden een gespreksvorm waarbij je schrijft en voorleest voordat je spreekt. Een vorm die het voor hen wel mogelijk maakte het gesprek met elkaar aan te gaan.

Wij voeren dit gesprek uit met betrekking tot thema’s als toekomst, geld en macht; abstracte thema’s die snel leiden tot zeer afstandelijk spreken. Mensen worden bij aanvang gevraagd te schrijven over een persoonlijke ervaring met betrekking tot het onderwerp dat ze willen bespreken. De vorm van het Onmogelijk gesprek zorgt er vervolgens voor dat de verschillende soms tegenstrijdige ervaringen van de deelnemers naast elkaar worden geplaatst en niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ten tijden van de Corona Crisis voeren we het Onmogelijke gesprek over onze Toekomst uit in de virtuele ruimte. 

 

Bij Building Conversation merk je hoe je de ander nodig hebt om tot nieuwe inzichten te komen en hoe sterk je eigen overtuigingen zijn. Dit inzicht is de bron van maatschappelijke cohesie volgens mij.

Kas