Gesprek zonder woorden

Het Gesprek zonder woorden is gebaseerd op verschillende indigenous praktijken waarin het samenzijn in stilte, zonder te spreken wordt beoefend. Als inspiratie diende ook de performance The Artist is Present van Marina Abramovich, waarbij bezoekers één voor één plaatsnemen tegenover Abramovich en de bezoeker en Abramovich elkaar gedurende enige tijd aankijken. De intensiteit die ontstaat wanneer je wel naar elkaar kijkt, maar niets zegt, is enorm. Dit gesprek laat ons zien en ervaren wat de basis is van menselijk contact en brengt groepen op een hele directe manier samen.

Woorden hebben nog een tijdje aangevoeld als een masker waarachter ik me verschuilde.