• Homepage
  • Community items
  • Dying Together is een moment van collectieve volwassenheid, dat kortsluiting veroorzaakt in de onverschilligheid.

Dying Together is een moment van collectieve volwassenheid, dat kortsluiting veroorzaakt in de onverschilligheid.

In een tijd waarin de hele wereld live op hetzelfde ritme beweegt (schreeuwend of huilend, panisch of angstig) laat Dying Together ons een ander mogelijk ritueel zien. Vol rust en overpeinzing. Het publiek wordt gevraagd om deel te nemen – of niet. Wie niet wil, wordt niet uitgesloten: dat is namelijk ook een legitieme manier van meedoen. In een wisselwerking tussen tekst, overpeinzing en deelname brengt Dying Together simpele daden tot stand. Zoals ergens zijn, met zijn allen, kort voordat je doodgaat. Of terwijl je doodgaat. Of daarna. Zonder het respect uit het oog te verliezen voor de gebeurtenissen in kwestie. Dying Together is een moment van collectieve volwassenheid, dat kortsluiting veroorzaakt in de onverschilligheid. Paris-art

Paris-art over Dying Together