• Homepage
  • Bestuur Stichting Third Space

Bestuur Stichting Third Space

Hanna Lára Pálsdóttir (voorzitter) Werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, momenteel als projectleider Proeftuin Nederland van Morgen.

Maarten Lammers (penningmeester) Directeur van de centrale vestiging Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Ellen Walraven voormalig artistiek directeur van Theater Rotterdam en debatcentrum De Balie in Amsterdam. Bestuursleden voeren hun werk onbezoldigd uit. Stichting Third Space heeft een Culturele ANBI status en wordt in de periode 2017-2020 structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.