Het (On)mogelijk gesprek over God is gebaseerd op een oude praktijk van de Jezuïeten, waarbij deelnemers schrijven en spreken vanuit een persoonlijke ervaring. Ook de Jezuïet kwamen erachter dat spreken over God zeer ingewikkeld is en ontwikkelde deze gespreksvorm die ervoor zorgt dat de verschillende soms tegenstrijdige ervaringen naast elkaar worden geplaatst en niet tegen elkaar worden uitgespeeld.