RIZOOM


We doen vaak alsof mens en natuur volstrekt verschillende entiteiten zijn; twee verschillende werelden; de menselijke wereld en de natuurlijke wereld… Wij stellen dat er niet zoiets is als een ‘menselijke wereld’. Wij stellen dat er niet zoiets is als een ‘natuurlijke wereld’. Er is slechts één wereld. Een wereld waarin we samen groeien. Een wereld waarin mensen, dieren, planten, bomen en dingen verwant zijn, verstrengeld zijn, elkaar opeten, samen leven en samen sterven.’ Lotte van den Berg

De aarde is uitgeput. Wij, mensen, levend in het welvarende westen, moeten onze manier van leven en handelen grondig herzien. Daarvoor is het belangrijk dat de denkbeelden en waardesystemen die aan dit handelen ten grondslag liggen worden bijgesteld. Hoe doen we dat? Hoe installeren we een ander, meer belichaamd denken over onszelf in de wereld?

RIZOOM is een nomadisch kunstwerk waarmee we reizen langs verlaten en overwoekerde industriële terreinen en urbane rafelranden van steden in Europa. Deze plekken tonen ons de sporen van voorbije tijden, maar ook het samengroeien van ‘natuur’ en ‘cultuur’, als flikkeringen van een mogelijke toekomst. Geïnspireerd door de woekerende levenskracht die we aantreffen op deze door het kapitalisme gevormde plekken gaan we op zoek naar een nieuw en ander gesprek met de mensen en dingen om ons heen.

Op de plekken die we met RIZOOM bezoeken laten we ons inspireren door de dieren, dingen, planten en microben die we tegenkomen en nodigen we je uit om op zoek te gaan naar alle relaties waaruit en waarin je bestaat. We verdiepen ons in de manier waarop we in alles verweven zijn; huid en vezels, ijzer en blad. We zoomen in op brandnetels tussen stoeptegels, een braamstruik in de dakgoot en mos op een colablikje; op zoek naar een andere manier van zijn in de wereld.

Met RIZOOM nodigen we je uit voor een Dwaaltocht op uitdagend terrein, reagerend op en in gesprek met alles wat je tegenkomt. Aan de hand van een simpele set uitgangspunten en een Interactieve installatie nemen we je mee in een uitdagend fysiek gedachtenspel en verleiden we je tot andere manieren van verhouden en ervaren. Na de dwaling serveren we een rijkgevulde soep en sluiten we af met een Gesprek.

‘We need to think, think, think ’ stelt filosofe Rosi Braidotti in een van haar lezingen, als antwoord op de vraag waar we de theatrale ruimte anno nu voor moeten inzetten. RIZOOM doet precies dat: ruimte scheppen om te denken, te overdenken en terug te denken, maar wel en juist samen met planten, dieren, dingen, microben én ons eigen lichaam.

RIZOOM ging in première op 20 november 2021, op het terrein van een voormalige zetmeel fabriek in Ter Apel (Groningen) tijdens Jonge Harten Theaterfestival.

c: Skiantos, Italy 2012, Thomas Jorion

Ri | zoom Een rizoom is een ondergrondse wortelstructuur waaruit meerdere knooppunten kunnen ontstaan. De knooppunten lijken niet direct verbonden, maar zijn dat wel, door een fijnmazig, ondergronds netwerk van verbindingen. Rizomen lijken zomaar ergens te beginnen en nergens te eindigen, ze kennen geen stam, geen centrum, geen hiërarchie. Voorbeelden van planten met een rizomatische wortelstructuur zijn brandnetels en bamboe.

Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland

“Eerst lukte het mij niet’, zegt de een. ‘Ik bleef maar denken in mijn hoofd. Tot ik
op en neer begon te springen, om contact met de bodem te krijgen. Toen raakte mijn hoofd eindelijk leeg. Ik kan daar geen spannende verhalen over vertellen, maar het voelde heel prettig.” deelnemer RIZOOM tijdens Jonge Harten Theaterfestival.

c: Kris Dewitte